Tzummarum met de kaatsers Nick Leistra en Willem Heeringa is zaterdag in Peins winnaar geworden van de afdelingswedstrijd voor junioren.
(Foto: Boppeslach).

Vlnr: Nick Leistra en Willem Heeringa

In de finale bleef Easterein (Doede Rients Okkema, Rιmon Tie Bouma en Jan Schurer) op de helft staan.
Uit een lijst van 11 parturen was er nog een kleine premie voor Sexbierum-Pietersbierum (Jan Sjouke Weewer, Joran Gerbranda en Pieter van der Schoot).

De zege van het duo uit Tzummarum was dik verdient.
Ondanks de harde noordoosten wind hielden Leistra en Heeringa de ballen het best binnen de lijnen.
In de vier gespeelde partijen kreeg Tzummarum dan ook maar zes eersten tegen.
Grou kreeg een spel, Britsum-Jelsum-Koarnjum een eerst en in de halve finale kreeg Sexbierum-Pietersbierum zelfs niet het eer reddende bordje aan de telegraaf. Dat lag voor een groot part ook aan de opslag van De Twa Doarpen-Dios.
Zij waren niet bestand tegen de harde wind.

De finale tegen Easterein gaf een zelfde beeld.
Easterein miste veelvuldig en Tzummarum wist het aantal missers toch redelijk te beperken.
Op 3-1 en 6-6 sloeg Willem Heeringa het eerste gat met een prima zitbal.
Via voorbij slaan van de kaats door Bouma op 4-2 en 4-6 werd de marge verkleint maar de bovenslag van Leistra op 4-3 en 6-2 deed de balans toch doorslaan naar Tzummarum.
Op 5-3 en 6-4 besliste Willem Heeringa de partij met een zitbal.

Cijfers Peins.
Eerste omloop:
1. Grou – Tzummarum 2-5 en 2-6; 3. Berltsum – 4. Franeker 5-5 en 6-2; 5. Sint Jacobiparochie – 6. Sexbierum-Pietersbierum 3-5 en 6-6; 7. Dronryp – 8. Easterein 2-5 en 2-6; 9. Ingelum – 10. Bolsward 5-2 en 6-4; 11. Britsum-Jelsum-Koarnjum staand nummer;

Tweede omloop:
11. Britsum-Jelsum-Koarnjum – 2. Tzummarum 1-5 en 2-6; 3. Berltsum – 6. Sexbierum-Pietersbierum 4-5 en 4-6; 8. Easterein – 9. Ingelum 5-3 en 6-4;
Halve finale:
2. Tzummarum – 6. Sexbierum-Pietersbierum 5-0 en 6-4; 8. Easterein staand nummer;
Finale:
8. Easterein – 2. Tzummarum 3-5 en 4-6.