Hemelvaartsdag kaatsen afdelingsparturen hoofdklasse in Tzummarum

Uitslag
1e prijs: Partuur 28
Johan van der Meulen BITGUMMOLE
Cornelis Terpstra BITGUMMOLE
Tjisse Steenstra BITGUMMOLE

2e prijs: Partuur 7
Jouke Bosje LEEUWARDEN
Herman Sprik LEEUWARDEN
Hans Wassenaar LEEUWARDEN

3e prijs: Partuur 2
Gerard Sinnema MINNERTSGA
Jacob Wassenaar MINNERTSGA
Chris Wassenaar MINNERTSGA

4e prijs: Partuur 20
Marten Bergsma MINNERTSGA
Hylke Bruinsma MINNERTSGA
Hendrik Kootstra MINNERTSGA

4e prijs: Partuur 32
Steven de Bruin FRANEKER
Marco de Groot FRANEKER
Michel v.d. Veen FRANEKER

KNKB