TZUMMARUM – Vrijdag jongstleden was het weer zover, de traditionele merkepartij van V.v.V. Tzummarum e.o., één dag na een succesvol verlopen Hemelvaartsdag.
Er was dit jaar verrassend veel deelname en sinds jaren kon er ook weer op het voetbalveld gekaatst worden.
We beginnen met de uitslagen van de jeugd.

Eerste prijs verliezerronde
Tweede prijs verliezerronde
Niek Postma - Jort Monsma
Dyano Watters - Mart Postma
Dylana Boltjes - Wytse Broekstra

Eerste prijs winnaarsronde
Tweede prijs winnaarsronde
Hessel Broekstra (koning)
Tieme Seinstra
Nick Jensma - Bryan Stoof
Mark Reitsma - Menno Miedema

Bij de dames was er dit keer ook veel deelname, maar liefst zeven tweetallen.
Dat is voorgaande jaren wel eens anders geweest. De uitslagen staan hieronder.

Eerste prijs verliezerronde
Jelleke de Bruin - Bonny Douma

Eerste prijs winnaarsronde
Tweede prijs winnaarsronde
Debbie van der Wal (koningin) Etsie Talsma
Marianne Bierema – Marja Schat

De prijzen waren gesponsord door Trijntje Rinsma.

Bij de oudste klasse is besloten om in poules te kaatsen met vijf partuur, wat achteraf niet zo'n verstandige beslissing was geweest.
De oudste klasse was pas na zes uur klaar, omdat elk partuur een keer tegen mekaar moest, maar liefst vier omlopen.
De heren waren daarna ook kapot in die warmte.
Hier volgen de uitslagen.

Eerste Prijs Tweede prijs
Haye Hempenius (koning) - Jouke Spoelstra
Tom Laanstra - Germ de Bruin
Hans Hettinga - Marco Talsma

Derde Prijs
Freddy Terpstra
Durk Bonnema
Wayne Cuttress

Dan blijft er nog één categorie over en dat is de jongste klasse, die zoals eerder vermeld sinds jaren weer kon kaatsen op het voetbalveld.
Met maar liefst acht partuur was dit ook een spannende kaatswedstrijd met mooie finales.
Hieronder de uitslagen.

Eerste prijs verliezerronde
Tweede prijs verliezerronde
Steven de Bruin - Ramon Hoogerhuis
Simon Broekstra - Sjoerd Keizer Gersyd Regales - Peter Zwart

Eerste prijs winnaarsronde
Tweede prijs winnaarsronde
Harm de Vries (koning) – Nick Leistra
Cornelis Jensma - Sjouke Wever
Jurre Broekstra - Michael Rozeboom

Na de prijsuitreiking door iemand van het bestuur hebben de deelnemers onder het genot van een borrel en hapje nog nagepraat over deze mooie zomerse merkepartij. Op naar het zomerseizoen, wij hebben er zin in! Extra: woensdag 11 mei 2016