Gisteren (zaterdag 12 september) was het weer zover, het jaarlijks terugkerend kaatsfestijn dat wordt georganiseerd door de kaatsvereniging V.v.V. Tzummarum e.o.
Er stonden in eerste instantie maar liefst elf partuur op de lijst, maar door meerdere blessusers, mede door het voetbal van dezelfde middag, moesten er drie verstek laten gaan.
Dus we hadden nu tien partuur en konden om acht uur in de avond los.
Het werd een mooie kaatsavond / nacht, met één keer een onderbreking, door een hevige stortbui werd het spel even stilgelegd.
Om klokslag één uur viel de laatste slag, met de volgende uitslagen als resultaat;

De tweede prijs in de verliezerronde ging naar partuur 6. Stef de Graaf, Monique Kuiken en Baudina Wiersma, zij verloren van partuur 4. Johan Hoogerhuis, Leendert Looijenga en Sjieuwke Jellema.
In de winnaarsronde was de derde prijs voor partuur 3. Ramon Hoogerhuis, Albert de Vries en Eke Grond, de tweede prijs ging naar partuur 8. Robert de Bruin, Simon Houtsma en Michael Rozenboom, zij verloren in de finale van partuur 9. Jan Kooistra, Atze Hempenius en Durk Postma, die dus tijdens de prijsuitreiking de kransen om hun hals kregen gelegd.
Al met al een mooie avond / nacht die door de regen uiteindelijk niet verpest werd!
Op naar het winterseizoen!
Met een vriendelijke kaatsgroet,
V.v.V. Tzummarum e.o.

Ronald van Vliet