Op zaterdag 15 augustus 2015, hield V.v.V. Tzummarum haar vijftiende straatkaatswedstrijd op de Buorren van Tzummarum, en er hadden zich vijftien partuur opgegeven, hoe toevallig is dat?
Heel toevallig zou dan ook wezen, als partuur vijftien ook als winnende partuur uit de koker zou zijn gevallen, maar dat gebeurde niet.
De prijsverdeling na een mooie kaatsmiddag/avond was als volgt; de eerste prijs in de verliezerronde ging naar partuur 9. Robert de Bruin, Feitze Talsma en Siebren van der Zwaag, zij wonnen de finale van partuur 13. Cor Grond, Tim Grond en Ulbe Geertsma (verrassend partuur) met vijf om de twee en zes vier.
De prijzen waren waardebonnen gesponsord door Eetcafe de Buorren te Tzummarum.

In de winnaarsronde waren vier prijzen te verdelen, namelijk horloges voor de eerste en tweede plaats en waardebonnen (zie boven) voor de gezamenlijke derde prijs.
De derde prijs ging naar partuur 14. Theo Draijer, Willem Reitsma, Freddy Terpstra en partuur 2. Jelmer van der Meer, Anton Buwalda en Welmoed Reitsma, zij hadden beiden als partuur de derde prijs.
De finale ging tussen partuur 6. Haije Struiksma, Stef de Graaf, Simon Bonnema en partuur 8. Steven de Bruin, Atze Hempenius en Sjieuwke Jellema, het werd een thriller!
Uiteindelijk won partuur 6 deze partij met een uitstekend kaatsende Haye Struiksma, met vijf eerste gelijk en zes twee.
Het was bijna donker, dus mooi op tijd uit.
Er was geen twijfel mogelijk, Haye Struiksma werd koning van de Buorren van Tzummarum, voor de tweede keer.
Algehele sponsor van deze partij was Jorrit de Vries Kraanverhuur B.V.

Met een vriendelijke sportgroet,
VvV Tzummarum e.o.
Ronald van Vliet