Uitslag Freule Wommels.

Tzummarum 3e prijs.

Op foto Jelle Pieter van der Walt, Harm de Vries, Nick Leistra naast het partuur links Johannes Bonnema en geheel rechts Jelmer van de Meer, als begeleiders.

1e prijs:

Makkum, Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem, Klaas Pier Folkertsma
1e omloop: Niawier/Metslawier 5 - 4 6 - 4
2e omloop: Lollum-Waaxens 5 - 2 6 - 2
3e omloop: Bolsward 5 - 3 6 - 4
4e omloop: Berltsum 5 - 5 6 - 0
Halve finale: Tzummarum 5 - 5 6 6

2e prijs:

Ried, Maurice Kooistra, Robert Broeders, Roel Pieter de Jong
1e omloop: Oude leije 5 - 0 6 - 0
2e omloop: Hommerts 5 - 1 6 - 2
3e omloop: Anjum 5 - 4 6 - 4
4e omloop: Staand nummer
Halve finale: Achlum 5 - 3 6 4

3e prijs:

Achlum, Bauke Tjalle Anema, Arjan Oevering, Sjaak Bakker
1e omloop: Winsum,5 - 3 6 - 6
2e omloop: Bitgum 5 - 3 6 - 4
3e omloop: Witmarsum 5 - 4 6 - 4
4e omloop: Peins 5 - 4 6 - 4
Halve finale: verlies Ried met 5 - 3 6 4

Tzummarum, Jelle Pieter van der Walt, Harm de Vries, Nick Leistra
1e omloop: Damwoude, 5 - 1 6 - 4
2e omloop: Franeker 5 - 3 6 - 0
3e omloop: Wommels 5 - 2 6 - 6
4e omloop: Menaam 5 - 1 6 - 6
Halve Fianle: Makkum verlies Makkum 5 -5 6 6.

Bron: KNKB.