25-07-2015
Vlnr: Habtamu Emke de Hoop, Nick Leistra en Sil Leystra
(Foto: Lijkle Spijksma).

De zaterdag in Schettens gehouden vrije formatie wedstrijd voor jongens is gewonnen door Sil Leystra (Sint Jacobiparochie), Habtamu Emke de Hoop (Wommels) en Nick Leistra (Tzummarum).

In de finale werd met 5-3 en 6-6 gewonnen van Lieuwe van der Werff Koarnjum), Sjoerd Smits (Britsum) en Tjisse Poelstra (Minnertsga).
Uit een lijst van 17 parturen was er nog een kleine premie voor Durk Ennema (Sexbierum), Jouke Vlasbloem (Makkum) en Roel Pieter de Jong (Ried).