22 juni Veel belangstelling bij Kind-Ouder partij van kaatsvereniging V.v.V. Tzummarum e.o.
Doordat dit jaar veel jeugd aan het trainen is op vrijdagavond, leek het ons een goed idee om weer eens een Kind-Ouder partij te houden.
Nu, dat werd enthousiast ontvangen bij onze leden.
Vrijdagavond 19 juni jongstleden werd het georganiseerd, er kwamen maar liefst veertien partuur op af.
Hieronder volgen de uitslagen;

Winnaarsronde

1e prijs Sipke van der Walt, Simon van der Walt

2e prijs Roel Pieter de Jong, Niek Reitsma

3e prijs Willem Reitsma, Mark Reitsma

3e prijs Etsie Talsma, Sander Hempenius

Verliezersronde

1e prijs Cornelis Jensma , Nick Jensma

2e prijs Bryan Stoof, Maurice Kooistra

Na de partij kon een ieder nog napraten over deze succesvolle partij, op naar de volgende!
Met een sportgroet,

V.v.V. Tzummarum e.o.

Ronald van Vliet.