Topweekeinde voor Willem Heeringa

BITGUM Voor Willem Heeringa was het een prachtig kaatsweekeinde.
De Tzummarumer won gisteren in Minnertsga nadat hij bijgeloot was.
Een dag eerder had hij in Bitgum gezegevierd met Wierd Baarda en Douwe Anema.
Onder leiding van een sterk kaatsende Heeringa werd het favoriete partuur van Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma in de finale verslagen.
Na een 4-2 achterstand kwam trio Heeringa terug in de partij.
Op 5-5 6-4 sloeg van der Velde kwaad uit.
Derde prijzen waren er voor Marten Bergsma, Jan Sipke Tuinman en Lennart Adema en Bauke Triemstra, Dylan Drent en invaller Kor Zittema.
L.C. 15-06-2015