Op foto: vlnr: Arnold Zijlstra. Wessel Miedema en Tsjerk Elsinga
(Foto: Lijkle Spijksma).

Het trio Arnold Zijlstra (Tzummarum), Tsjerk Elsinga (ís Hertogenbosch) en Wessel Miedema (Berltsum) is winnaar geworden van de door de door elkaar loten wedstrijd voor heren tweedeklassers.
Zij versloegen in de finale met 5-5 en 6-0 Hein Rodenhuis (Ried), Jelmer Westra (Berltsum) en Dirjan Bouma (Grou).
De kleine premie was voor Haije Jan Nicolay (Britsum), Erik Haitsma (Wommels) en Jouke Dotinga (Gauw), door in de halve finale met 5-3 en 6-2 te verliezen van de latere premiewinnaars.