Wedstrijdverslag
Jan Talsma Partij Heren 1ste klasse d.e.l. zaterdag 30 mei 2015 (8 part.).

1ste prijs part. 4: Willem Heeringa, Hendrik-Jan v.d. Velde en Rick Poortstra (Koning).
2de prijs part. 6: Bauke Triemstra, Pieter-Jan Plat en Joran Gebranda.

Vanuit een winderig Achlum werd dit keer met maar 8 parturen gekaatst.
Al snel werd duidelijk dat parturen 4 en 6 het best met deze omstandigheden om gingen. part 3: Elgar Boersma, Jan-Sipke Tuinman en Hillebrand Visser kregen 2 eersten (2-5 6-6) en part. 1: Enno Kingma, Sander Kingma en Jelle-Jaap Stiemsma werden met 0-5 2-6 aan de kant gezet tegen de latere winnaars.
Ook part. 6 starte voortvarend. 0-5 2-6 tegen part 5: Feiko Broersma, Meindert-Lieuwe Jansma en Jelte Visser en 5-4 6-2 tegen part.7: Jelte-Pieter Dijkstra, Tsjerk Elsinga en Patrick Scheepstra.
Om 16.00 uur kon de finale gespeeld worden onder toezicht van de sterk leidende scheidsrechter J. Heida. Bij 5-4 6-2 werd de wedstrijd beslist door 1 van de vele bovenslagen van Rick Poortstra die hiermee unaniem (9 punten) werd uitgeroepen tot koning van de partij.

Bron: K.N.K.B.