Het jongenspartuur van V.v.V. Tzummarum e.o. won vandaag zijn tweede afdelingspartij in Pingjum.
In de finale werd Sexbierum verslagen met 5-4 6-6.
Makkum won de derde prijs, en de vierde prijs werd gewonnen door Anjum en Bolsward.