Merkepartij V.v.V. Tzummarum e.o. vrijdag 15 mei 2015

Afgelopen vrijdag was het weer zover, de jaarlijks terugkerende merkepartij tijdens het dorpsfeest van Tzummarum en Firdgum, vlak na een succesvolle Hemelvaartsdag waar de afdelingsparturen weer hadden gestreden om de hoogste eer.
Er waren vier categorieŽn welteverstaan de jeugd, dames, junioren en de senioren (heren).
We beginnen met de uitslagen van de jeugd;

Eerste prijs:
Jurre Broekstra (koning), Brent Monsma en Sander Hempenius

Tweede prijs:
Simon van der Walt, Wouter Struiksma en Dyano Watters

Derde prijs:
Wisse Broekstra, Jort Monsma

Vierde prijs:
Hessel Broekstra, Mart Postma

Vijfde prijs: Mare Broekstra, Nick Reitsma en Gerard Hempenius

Bij de dames was de uitslag als volgt;

Eerste prijs:
Denise van der Burg (koningin) en Ilse Draijer

Tweede prijs:
Ant Vogels en Jelleke de Bruin

De junioren hadden een verliezerronde erbij, en verdeelden de prijzen als volgt;

Eerste prijs winnaarsronde
Willem Heeringa (koning), Wytse Hempenius en Simon Houtsma

Tweede prijs winnaarsronde
Leo Vogels, Harm de Vries en Sjoerd Keizer

Eerste prijs verliezersronde
Steven de Bruin, Leendert Looyenga en Ulbe Geertsma

Tweede prijs verliezersronde
Robert de Bruin, Jan Kooistra en Roelof Hiemstra

Dan blijven de senioren nog over, de prijzen werden als volgt verdeeld;

Eerste prijs:
Atze Hempenius (koning), Jan Reitsma en Rinse van der Meij

Tweede prijs:
Durk Bonnema, Germ de Bruin en Emile Vogels

Bron: VvV