Inleiding

In 2015 hebben we als vereniging, net als voorgaande jaren, weer diverse kaatspartijen mogen en kunnen organiseren. Met als hoogte punten de heren hoofdklasse partij op Hemelvaart voor afdelingen en het FK zachte bal VF. Helaas was VVV Tzummarum op de grote en belangrijke KNKB partijen dit jaar minder succesvol dan het wel is geweest. Natuurlijk moet wel vermeld worden dat op de Freule ons jongens partuur met Nick, Jelle-Piter en Harm onder leiding van coach Jelmer in een spectaculaire halve finale met 5-5 en 6-6 verloor van de latere winnaars Makkum.

Verder mag er door mij niet worden vergeten een groot compliment te geven aan de vrijwilligers. Te denken valt aan de veldleggers, kransenmaaksters, leiders, tribune-bouwers en mensen van de catering. Ook de jeugd komt langzaam aan weer naar het kaatsveld en met nieuwe jonge trainers hoop ik dat het hiermee de goede kant op gaat. Ook sinds jaren konden we weer een kind ouder partij organiseren wat mogelijk voor de toekomst weer perspectief mag gaan bieden.

Echter een groot pijn punt is het verkrijgen van nieuwe bestuursleden. We kunnen het qua organisatie KNKB partijen nog redden maar het wordt steeds moeilijkerÖ.

Bestuur
Het bestuur van VvV is in 2015 weer regelmatig bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken. We zitten helaas nog steeds zonder secretaris net als vorig jaar. De volgende zaken hebben dit jaar de meeste aandacht gehad:

* Overleg t.a.v. voortgang tent op veld
* Samenstellen parturen
* Diverse mensen polsen i.v.m. zitting bestuur
* Organisatie diverse KNKB partijen
* Organisatie diverse leden / federatie partijen
* Input Keatsersbloed
Ledenwedstrijden & Competitiekaatsen

De competitie in de zaal is wederom goed bezocht. De A-groep wordt een probleem voor de toekomst als hier geen grotere deelname komt. Er zijn in mijn ogen genoeg kaatsers in Tzummarum maar velen laten het in de zaal afweten. De B-groep blijft wel goed op sterkte en daar mogen we als vereniging dan ook trots op zijn.

Bij de merkepartij was wederom sprake van een goede deelname. Onze jaarlijkse straatkaatspatij op de 3e zaterdag in augustus organiseerden we in 2015 voor de 15e keer. Het NK zachte bal hebben we laten verkaatsen in een vrije formatie wedstrijd. Het gewenste aantal parturen hebben we helaas nog niet weten te behalen. Helaas ging het competitie kaatsen bij de senioren dit jaar wederom niet door i.v.m. te weinig deelname. Wel was er sinds jaren weer een kaatspartij in buurdorp Firdgum. Hieronder volgt een opsomming van de door VVV georganiseerde wedstrijden in 2015:

* 14 mei Herenhoofdklas afdeling
* 15 mei Merke keatsen
* 23 mei FK zachtebal VF
* 17 juni Federatie Barradeel e.o. (jeugd)
* 21 juni KNKB 1e klas uitnodiging
* 21 juni KNKB 2e VF
* 3 juni Federatie Sen afd. zachte bal
* 11 juni Regio wedstrijden
* 26 juli KNKB dames 1e kl. VF
* 9 aug KNKB jong VF
* 15 aug Straatkaatsen
* 12 sep Nachtkaatsen

Zoals u kunt zien hebben we ook wederom in 2015 weer diverse partijen mogen organiseren. Hemelvaart was gezien aantal parturen, publieke belangstelling en niet te vergeten de mooie weersomstandigheden een bovenslag.

Grootste successen
Het kaatsjaar 2015 was minder succesvol wat hoofdprijzen aangaat dan het wel is geweest. Alleen het jongens partuur met Nick Leistra, Harm de Vries en Jelle Pieter van der Walt wist 3 afdelingspartijen te winnen. Op de Freule waren we bijzonder dicht bij een finale plek. Helaas werd er na voorsprong in de halve finale met een stand van 5-5 6-6 net verloren.

Individueel zijn er in alle categorieŽn wel het nodige aantal prijzen richting ons dorp gekomen.

Uitslagen 2015.

Deze volgens z.s.m. op onze website; www.vvv-tzummarum.nl
Tzummarum, maart 2016
Theo Draijer