Jan van der Schoot winnaar Terpstra Transport zaalkaats partij.
zondag 15 februari 2015 werd de jaarlijkse Terpstra Transport partij weer georganiseerd door VvV Tzummarum.
De wedstrijdleider had wederom zijn best gedaan 3 individuele lijsten samen te stellen.
Gezien de Friese topper in het voetbal in Leeuwarden was de deelname iets minder dan voorgaande jaren.
Doch gestreden werd er zeker om de kransen prachtige vlees pakketten.
De voorzitter kon de volgende prijzen uitdelen

Eerste prijs Jan van der Schoot met 21 punten voor en 9 tegen

Tweede prijs Steven de Bruin met 19 punten voor en 10 tegen

Derde prijs Pieter Heeringa met 18 punten voor en 8 tegen

Vierde prijs Dirk Noordenbos met 18 punten voor en 11 tegen

Vijfde prijs Jelmer van der Meer met 16 punten voor en 10 tegen

Zesde prijs Johan Hoogerhuis met 16 punten voor en 16 tegen

En de drager van de rode lantaarn ging ditmaal naar Haye Hempenius, hij werd laatste met 10 punten voor en 18 tegen.

Na het kaatsen werd er nog gezellig nagebabbeld over deze mooie kaatsmiddag, op naar de volgende partij!
Met vriendelijke groeten
Het bestuur