1990 Winnaars N.K.Jongens 14-16 jaar te Beetgum.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum met v.l.n.r. Peter Zuidema, Willem L. Heeringa en Simon Broekstra.