Jongens en meisjes door elkaar loten plus herkansing zondag 31 augustus in Tzummarum

Afgelopen zondag mocht V.v.V. Tzummarum e.o. voor maar liefst de tiende keer op rij de jongens en meisjes door elkaar loten plus herkansing slotwedstrijd organiseren, en deze keer was het de laatste keer.
Voor aanvang had de voorzitter nog wat meedelingen, daarna ging de wedstrijd van beide klassen los.
Na een dag kaatsen werd om kwart over drie de laatste bal geslagen, wat resulteerde in de volgende uitslagen, leuk feitje is dat Nick Leistra in zijn eigen dorp de overwinning behaalde.
Jongens
Winnaarsronde

Eerste prijs: Nick Leistra Tzummarum, Sjaak Bakker Achlum, Habtamu Emke de Hoop Wommels

Tweede prijs: Lennard Feenstra Franeker, Hielke Beijering Hijum ,Wessel Miedema Berltsum

Derde prijs: Tom Gerard Cats Menaam , Libbe Mud Wergea, Mark Jan Ykema Franeker

Verliezerronde

Eerste prijs: Dirjan Bouma Grou, Roeland van der Ploeg Ferwert, Fabian Noordhuis Bolsward

Tweede prijs: Corné Tuinenga Berltsum , Remco Anema Berltsum, Djurre Seerden Franeker

Meisjes
Winnaarsronde

Eerste prijs: Sjoukje Stuiver Witmarsum, Rixt Sinnema Wergea, Jildou Felker Stiens

Tweede prijs: Aluca Bouma Grou ,Sanne Hijlkema Gauw , Andrea Kroes Gauw

Verliezerronde

Eerste prijs: Hiske Zeinstra Peins , Anneke Smid Witmarsum, Marije Jonker Poppenwier

Tweede prijs: Fenna Kramer Winsum ,Leila J. Moufakkir Reduzum , Hedwich de Boer Wommels

Nadat de prijzen waren uitgereikt, alle vrijwilligers op de velden en de catering waren bedankt, ging een ieder weer huiswaarts, na een mooie kaatsdag.
Op naar de volgende partij!
Met een vriendelijke sportgroet,
V.v.V. Tzummarum e.o.
Ronald van Vliet