Federatie Barradeel e.o. in Wijnaldum

Afgelopen weekend 16 en 17 augustus organiseerde de Keatsebal de Federatie Barradeelpartij voor de jeugd en senioren.

Zaterdag mocht de jeugd kaatsen en hier waren vier categorieŽn.
Er werd in poulevorm gekaatst.
Om 11.00 uur begon het spektakel en werd er fel gestreden voor de mooie kransen.
Ook mag ieder winnend afdelingspartuur de wisselbeker een jaar lang houden.
Het weer was prima in Winaam en de lijst kon zonder al te veel problemen worden verkaatst.
Rond de klok van half vier werden de prijzen uitgereikt.

Senioren
Zondag mochten de heren senioren aantreden, hier waren maar twee categoriŽn en dat is voor een partij met deze status veel te weinig.
Om 11.00 uur werd begonnen met kaatsen en ook hier werd fel gestreden voor de mooie kransen.
Het weer zat de kaatsers niet mee fikse regenbuien dreven over het kaatsveld.
De lijst werd in een rap tempo afgewerkt en om 16.00 uur werden de prijzen uitgereikt door de nieuwe voorzitter van de federatie.

Uitslagen
Welpen: 1. Tzummarum: Wisse Broekstra, Simon v/d Walt.
2. Sexbierum 2: Remco Post, Stijn Scheffer, Nick v/d Walt.
3. St.-Annaparochie 1: Jelvin Kaper, Jurre Giesing.

Pupillenjongens: 1. St.-Annaparochie: Chris Miedema, Kjell Dijkstra.
2. Sexbierum 2: Tiemo Postma, Auke Terpstra, Autger Zijlstra.
3. Sexbierum 1: Alwin Bosma, Maarten Jansen.

Pupillenmeisjes: 1. Sexbierum: Sigrid Post, Berber Bruinsma.
2. Minnertsga: Hanna Siegersma, Anke Wassenaar.

Schooljongens: 1. St.Annaparochie: Jornt Boersma, Marcel de Roos.
2. Minnertsga: Jelmer Boomsma, Leonard Wassenaar.

Heren A/B: 1. Sexbierum: Dirk Jan Volbeda, Tjibbe Haitsma, John Mons, (k);
2. Tzummarum: Jelmer van der Meer, Ramon Hogerhuis, Johannes Bonnema;
3. Minnertsga 1: Gosse Hoekstra, Bart Stroosma, Jacob Faber.

Heren 40+: 1. Sexbierurn: Alexander Post, Teake van der Walt, Bauke Postma.
2. Minnerstga: Jaap van Rees, Geert Faber, Auke Akkerman.

Bildtse Post 20-08-2014.