Zaterdag 9 augustus jl. stond de Anton de Haanpartij, heren 1e klasse d.e.l. op de agenda voor OKK Beetgum.

Het begon kil, regenachtig met veel wind.
Naarmate de wedstrijd vorderde werd het weerbeeld telkens beter en liet zelfs de zon zich de rest van de dag volop zien.
Alleen de wind bleef erg aanwezig deze dag.
De heren binnen de veldlijnen werden hier noch koud, noch warm van en maakten er een prachtige dag van met vele spannende partijen van 5-5 en zelfs tweemaal "alles aan de hang".
Diverse bovenslagen / kwaadslagen resulteerden in ballen zoeken, maar gelukkig zijn alle ballen weer teruggevonden.
Laas Pieter van Straten vond de winst van Freule nog niet genoeg kennelijk.
Ook deze wedstrijd wist hij met zijn maten: Jelle Attema en Rudolf Soepboer te winnen. Fantastisch.
OKK Beetgum en de familie De Haan, wie deze partij al jaren sponsoren zien terug op een zeer geslaagde dag...

De volgende winnaars gingen met de prijzen naar huis:
1e prijs:
Jelle Attema Idsegahuizum
Laas Pieter van Straten Feinsum
Rudolf Soepboer Holwerd

2e prijs:
Willem Heeringa Tzummarum
Johan Diertens Dronryp
Jelte Drijfhout Poppenwier

3e prijs:
Menno van Zwieten Peins
Wilco Bijlsma Menaam
Rick Poortstra St Jacobiparochie (vervanger voor Jelte Visser uit Sexbierum)