Een prachtig weekend voor Arnold Zijlstra, Tjerk Elsinga en Hillebrand Visser. Het trio won zaterdag de tweede klaswedstrijd in Wiuwert en daarna zondag op de eerste klas in Dronryp.

In de eerste omloop versloegen Zijlstra cs met 5-2 het partuur van Johannes van der Veen, Hyltje Bosma en Steven de Bruin. Daarna volgden de parturen van Hendrik Tolsma en Roan Hein Joostema. Van Joostema cs werd gewonnen met 5-1 en 6-4. Met een staand nummer ging Zijlstra naar de finale. Daar wachtte het parturr van Feiko Broersma, Sip Jaap Bos en Jelte Visser.

Broersma nam al vlot de leiding in de finale en liep uit naar 3-1. Zijlstra kwam terug tot 3-3. Daarna werd het ook 4-4 en 5-5. De wedstrijd eindigde, twintig minuten voor het begin van de voetbalwedstrijd Nederland - Mexico, met alles aan de hang en een kaats tegen de boven aan. Het partuur van Feiko Broersma kwam zelfs op die stand nog een eind, maar wist de kaats net niet te passeren.
Bron: kaatsnieuws.com