Het NK voor jongens is gewonnen door St.-Jabik met de kaatsers Sil Leystra, Gideon Swanson, Remco Schiphof.
De finale werd met 5-3 en 6-6 gewonnen van Hijum/Finkum met de kaatsers Hielke Beijering, Jetse Lutzen Plantinga, Laas Pieter van Straten
De 3e prijs in Stiens was voor de afdeling Franeker 9 Wesley Bollema, Mark Jan Ykema, Marco de Groot)
In de halve finale werd verloren van St.-Jabik met 5- 2 en 6-4.
Twee 4e prijzen waren er voor Tzummarum (Sjoerd Keizer, Harm de Vries, Nick Leistra en begeleider Jelmer v/d Meer) en voor Grou (Roy v/d Berg, Thomas Miedema, Dirjan Bouma)
Bron: KNKB