Open Frysk Kampioenschap Zachtebal voor de tweede keer georganiseerd door V.v.V. Tzummarum e.o.

Zaterdag 7 juni jongstleden organiseerde de oudste aangesloten vereniging van de KNKB het tweede door Hampshire Hotels Eden gesponsorde Open Frysk Kampioenschap Zachtebal.
Er deden dit keer veertien parturen mee waaronder de eerste prijs winnaars van vorig jaar K.V. Eendracht Harlingen.
Het spektakel begon om 11.00 uur, en hieronder volgen de uitslagen;

Eerste prijs verliezersronde:
Harlingen; Mark Kwast, Dylan Drent, Dennis Wijnjeterp

Tweede prijs verliezesrronde :
Franeker 2; Jan Hof, Laurens Looijenga, Marten Looijenga

Eerste prijs winnaarsronde:
Tzummarum: Willem Heeringa, Steven de Bruin, Cornelis Jensma

Tweede prijs winaarsronde:
Easterein 2 : Erwin de Boer, Rene Velzen, Bauke Dijkstra

Derde prijs winnaarsronde Derde prijs winnaarsronde
Ried: Jelle Kingma, Roelof Hiemstra, Marten Hiemstra

Welsrijp : Pieter S. Scharinga , Siebe Greidanus, Jelle Scharringa

In de winnaarsronde werden er geldprijzen uitgereikt en in de verliezerronde vleespakketten.
Leuk was dat de sponsor zelf ook aanwezig was met zijn vrouw.
Het was een mooie kaatsdag geweest met mooie en spannende partijen, op naar de volgende partij.

Met een vriendelijke kaatsgroet,
V.v.V. Tzummarum e.o.
Ronald van Vliet