Merkekeatsen in Tzummarum, 30 mei 2014

Afgelopen vrijdag was het weer zover, na een succesvolle Hemelvaartsdag organiseerde de kaatsvereniging V.v.V. Tzummarum e.o. de traditionele merkepartij.
Er waren diverse categorieŽn en ook bij de dames was voldoende animo, dit jaar werd er met de zachte bal gestreden.
Hieronder volgen de uitslagen;

Categorie Jeugd
Eerste prijs: Johan van der Walt (koning), Niek Reitsma,
Tweede prijs: Hielke Jan van der Walt, Jort Monsma
Derde prijs: Simon van der Walt, Hessel Broekstra
Vierde prijs: Cornelis van der Laan, Wisse Broekstra
Vijfde prijs: Jurre Broekstra , Sander Hempenius

Categorie Oudste Klasse
Eerste prijs: Theo Draijer (koning) , Johannes Broekstra , Emil Vogels
Tweede prijs: Jan Reitsma, Jelle Velsma , Syb van der Zwaag

Categorie Dames
Eerste prijs: Marja Schat , Ilse Draijer, Sjoerdtje Draijer (koningin)
Tweede prijs: Pietie de Vries , Etsje Talsma, Linda Zijlstra

Eerste prijs v: Ant Vogels , Titia Boltjes , Bonny Douma

Categorie Jongste Klasse
Eerste prijs: Simon Broekstra (koning), Sybe bij de Leij, Willem Reitsma
Tweede prijs: Dennis de Bruin , Leo Vogels, Albert de Vries
Derde prijs: Rick de Graaf, Nick Leistra, Simon Houtsma

Eerste prijs v: Cornelis Jensma , Jan Kooistra, Bernard Goeman Borgesius
Tweed prijs v: Arjen van der Zee, Sjoerd Keizer , Freerk Broekstra.