EASTERLITTENS REALISEERT SPROOKJE

Tzummarum
Zonder hoofdklasse-kaatser Pier Piersma, die gisteren vader werd van een zoon, maakten de broers Simon (23) en Erwin (18) Zijlstra zich voor de afedelingspartij in Tzummarum geen illusies.

Na een prachtige kaatsdag, met Ruben Bonhof (22) als vervanger voor Piersma, namen ze echter breed grijnzend de derde prijs in ontvangst.
Kaatsvereniging Onder Ons uit Easterlittens organiseerde gisteren een ledenpartij.
Normaal gesproken was Ruben Bonhof een van de deelnemers geweest.
Door bet bestuur van de plaatselijke kaatsvereniging werd de ledenkaatser echter naar Tzummarum gestuurd om daar op te draven als vervanger van Piersma.
Bonhof stemde zonder morren in en reed met de broers Simon en Erwin Zijlstra richting Tzummarum.
Met hen had hij vorig jaar nog een derde prijs gewonnen op de Jong Feinte Partij in Easterein, dus wellicht viel er ook nu wat te halen op de hoofdklassepartij voor afdelingen.
Zonder Piersma en met Bonhof die het werk overliet aan de Zijlstra-broers en als balkeerder fungeerde kwam Easterlittens in de eerste omloop snel op een 4-1 achterstand tegen Holwerd.
Het kaatsavontuur van Bonhof leek zodoende snel ten einde te komen.
Onder aanvoering van bet jeugdige talent Erwin Zijlstra vocht Onder Ons zich echter knap terug en won het de partij met 5-5 en 6-4. ,,Ik hie gjin idee tsjin wa't wy dernei moasten, Sa fier doarden wy foarôfgeand oan `e earste omloop net te sjen", zei Erwin Zijlstra, die vorig jaar nog meedeed aan de Freule na afloop.
Het lot bleek Easterlittens gunstig gezind.
In de tweede omloop wachtte het tweede partuur van Sint Jacobiparochie.
De Sint Jabuursters werden met 5-0 en 6-4 aan de kant geschoven, waarna ook het tweede Partuur van Sexbierum-Pietersbierum aan de zegekar werd gebonden: 5-1 en 6-4.
Na drie gewonnen partijen waren de jongelingen uit ‘Littens' inmiddels verzekerd van een prijs. ,,Wy giene hjir sûnder ferwachtings hinne.
Wy wiene doe allang bliid mei in “priiske", vertelde Zijlstra.
De koek wastoen nog steeds niet op.
Ook het sterker geachte Easterein kon in de vierde omloop niet op tegen de dadendrang van de Zijlstra’s. Easterlittens met 5-3 en 6-2.
Tegen topfavoriet en latere winnaar Leeuwarden kwam kaatsvereniging Onder Ons met 1-0 en 2-1 Voor, maar kon het uitschakeling niet voorkomen. Op 5-2 en 6-6 gaf Erwin Zijlstra nog wel even tegengas door op knappe wijze de opslagbal van Van der Bos boven te slaan, maar bij 5-3 en 6-2 was bet kleine kaatssprookje voorbij.
Simon Zijlstra kon er na afloop niet mee zitten. ,,Moai no, sa'n dei.
Dit hiene wy fan tefoaren fansels net tocht.”
Ook balkeerder Bonhof had allerminst rekening gehouden met de onverwacht late terugkeer uit Tzummarum. ,,Ik had verwacht dat we voor één uur weer thuis zouden zijn.
De spannende en kwalitatief goede finale tussen de parturen van Leeuwarden en Minnertsga werd op 5-4 en 6-6 beslist in bet voordeel van Leeuwarden, toen Gert-Anne van der Bos Hylke Bruinsma tot een kwaadslag dwong.
Leeuwarden, met naast Van der Bos ook Hans Wassenaar en Daniel Iseger in de gelederen, is op tweede Pinksterdag de grote favoriet voor de eindzege op de bondspartij (NK senioren).
De sterke afdelingsparturen van Minnertsga en Sint Jacobiparochie gelden dan als de belangrijkste uitdagers.

Foto Henk Jan Dijks.
Leeuwarder Courant.