STRATENTEAMKAMPIOENSCHAP IN TZUMMARUM TROK VEEL PUBLIEK

Afgelopen zaterdag 17 mei jongstleden organiseerde V.v.V. Tzummarum een stratenkampioenschap zachte bal op het kaatsveld.
De parturen konden zich als straat opgeven, om de strijd aan te gaan tegen hun dorpsgenoten, er waren maar liefst veertien partuur op afgekomen.
En het bestuur had bedacht er een Franse partij van de maken, dus de parturen hadden de namen van Franse steden.
Om het nog mooier aan te kleden was er tijdens de partijen door soep en stokbrood voor de kaats(t)ers en Franse frietjes die erg in de smaak vielen bij de deelnemers.
Om klokslag tien uur in de avond werd de laatste bal geslagen, wat resulteerde in de volgende uitslagen;
In de verliezers ronde ging de tweede prijs naar partuur 5: Jan Kooistra, Reinoud Monsma en Atze Hempenius, zij verloren de finale van partuur 13: Leo Vogels, Emile Vogels en Arjen van der Zee, die daarmee de eerste prijs verdienden.
De winnaarsronde had vier prijzen, een eerste, tweede en twee derde prijzen.
De eerste derde prijs ging naar partuur 14: Rick de Graaf, Stef de Graaf en Tiede Draaijer, de andere derde prijs was voor partuur 6: Cornelis Jensma, Bonny Douma en Jelmer van der Meer.
De finale in de winnaarsronde ging tussen partuur 1: Wytse Hempenius, Haye Hempenius, Jan van der Schoot en partuur 9: Leendert Looijenga, Ramon en Johan Hoogerhuis, laatstgenoemd partuur ging er met de kransen vandoor.
Het was een mooie avond geweest, men bleef nog tot in de nachtelijke uurtjes napraten over deze prachtige kaatsavond.
Tot de volgende partij!
Met een vriendelijke sportgroet V.v.V. Tzummarum e.o.
Ronald van Vliet