OUDSTE KAATSCLUB VIERT 135-JARIG BESTAAN.

Kaatsclub VvV Tzummarum viert dit jaar het 135 jarig bestaan met een aantal aansprekende activiteiten.

Franeker Courant 21 mei 2014.Tzummarum
De vereniging voor Volksvermaken is 17 maart 1879 opgericht en is daarmee de oudste bij de KNKB aangesloten vereniging.
In de beginjaren organiseerde de vereniging niet alleen kaatswedstrijden, maar onder andere ook harddraverijen, schaats-, biljart- en kaartwedstrijden.
In de latere jaren kwam het accent steeds meer te liggen op het kaatsen.
Dat leverde in het recente verleden bekende kaatsers op als Rinse Bleeker (driemaal PC winnaar) en Willem Heeringa.
In Tzummarum wordt vrijwel het hele jaar door gekaatst, omdat er in de winterperiode al meer dan 25 jaar zaalkaatsen in de Harnehal wordt georganiseerd.
Voorzitter Theo Draaijer heeft wel wat zorgen voor de toekomst.
“Op dit moment hebben wij zo’n driehonderd leden en donateurs.
Maar de ervaring leert dat hoe groter het dorp is des te meer aanbod er is wat betreft andere sporten.
We proberen dat te ondervangen door de contributie bewust laag te houden en in de wijde regio kaatsles te geven op de basisscholen.”
In het kader van het jubileum wordt er naast de traditionele KNKB hoofdklassewedstrijd op hemelvaartsdag op 7 juni ook het Friesch kampioeschap zachte bal gehouden.
Een maand later volgt nog een hoogtepunt.
Dan is het Nederlands kampioenschap junioren op 5 juli.
‘We kunnen dat soort evenementen aan door de inzet van alle leden bij de organisatie op het veld’, zegt Draaijer.
De VvV probeert zich ook wat moderner te presenteren door in plaats van de traditionele prijzen de winnaars te belonen met een weekend-verblijf in een luxe hotel.
Draaijer. Hij is trots op het grote aantal ‘jonge’ bestuursleden.
Dat is voor hem het bewijs van gemeenschapszin in het dorp.
Draaijer”, Een voorbeeld van het feit dat de VvV zijn oorspronkelijke doel ‘Volksvermaak” nog steeds nastreeft is het gratis optreden voor alle inwoners en van de Leeuwarder Big Band op 31 mei op sportplein De ‘Treffer”.
Don Hoffman: