Jetse Heeringa is op de algemene leden vergadering van V.v.V. Tzummarum benoemd tot lid van verdienste van de KNKB.
Heeringa was jarenlang scheidsrechter op de hoofdklasse wedstrijden.
Hij stond twee keer als verantwoordelijk leidsman op de PC op het Sjukel‚n.
In 2001 was het de eerste keer voor de sympathieke ex scheidsrechter uit Tzummarum.
in 2008 was hij opnieuw verantwoordelijk.