Dit logo is gemaakt naar een jubileumtegeltje uit 1979 van L.S.Heeringa.

Jaarverslag 2014 V.v.V Tzummarum e.o.

Inleiding
Het jaar 2014 was het jaar dat onze vereniging wederom een hoogtepunt mocht beleven in haar bestaan.
Dit jaar dat onze vereniging het 135 jaar bestaan mocht vieren.
Over het gehele jaar zijn er weer diverse wedstrijden verkaatst met als hoogte punten Hemelvaartsdag, NK junioren en natuurlijk het FK zachtebal.
Op de zaterdagmiddag na HV werd het sportplein omgetoverd tot een waar festival terrein.
We konden daar genieten, onder schitterende weersomstandigheden, van de “Leeuwarden Bigband”

Als een groot compliment moet wel in een woord worden genoemd de vrijwilligers zoals veldleggers, kransenmakers, catering en leiders.
Doch zijn er ook pijnpunten te noemen zoals aanwas jeugd.
En dat we al diverse jaren zoeken naar geschikte mensen in jeugdbestuur en hoofd bestuur.

We redden het nog steeds om de organisatie rond de KNKB partijen te regelen maar het wordt steeds moeilijker om met deze bemanning het rond te krijgen.

Als vereniging hebben we dit jaar weer goed op de trommel mogen slaan t.a.v. diverse NK’s.
Zowel op de NK senioren en junioren vielen we in de prijzen.
Ook de jongens afd. droegen hun steentje meer dan bij in de successen.
Een 4e prijs op de NK en een schitterende 2e prijs op de Freule.
Bij het zachtebal kaatsen werden prachtige resultaten behaald.
Op het open FK zachtebal in Tzummarum de 1e prijs en in Berlikum op het open NK een 2e prijs.

We kunnen dan ook gezien deze prijzen terug zien op een succesvol kaatsjaar.

Bestuur
Het bestuur van V.v.V is in 2014 weer regelmatig bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken.
We hebben getracht ons bestuur weer op volle sterkte te krijgen.
Albert de Vries is toegetreden tot ons bestuur.
Doch we zitten helaas nog zonder een secretaris.
De volgende zaken hebben dit jaar de meeste aandacht gehad.

= Input Keatsersbloed
= Begeleiding en trainingen diverse categorieën
= Organisatie HV, NK junioren, FK zachtebal
= Organisatie bijzondere partij, Straatkaatsen
= Overleg SBSTi.v.m. aanschaf tent op kaatsveld
= Samenstellen jongenspartuur
= Diverse mensen polsen in bestuur en/of commissies
= Voorbereiding AV 2014 t.a.v. diverse standpunten
= Problematiek t.a.v. bestuursleden Federatie Barradeel e.o.

Ledenwedstrijden en Competitiekaatsen
De competities in de zaal werden zowel in de A- en B groep goed bezocht.
Wel kunnen we een kanttekening maken dat de A groep iets minder goed was dan voorgaande jaren.
De jeugdigen in de leeftijd vanaf 14 jaar laten helaas het zaalkaatsen links liggen.
De Merkepartij was dit jaar uitstekend.
Vooral de dames verdienen een groot compliment.
We kaatsten daar met maar liefst met 8 parturen.
De deelname bij de jeugd was niet groot maar er werd wel prachtig gekaatst.
Het straatkaatsen organiseerden we dit jaar alweer voor de 14e keer.
Onder schitterende omstandigheden streden 14 parturen om de hoogste eer.
Het FK zachtebal was een prooi voor Tzummarum dit jaar.
Oud Tzummarumer Sjoerd Dijkstra met zijn bedrijf Hampshire- Edengroep was hier de hoofdsponsor.
Nieuw dit jaar was een bijzondere partij.
De partij had een Frans thema, gehele wedstrijd konden we genieten van Franse muziek.
Als extra was er Franse friet en Franse wijn.
Helaas moesten we de ijsbaan annuleren i.v.m. organisatie problemen ijsbaan bestuur.

KNKB / Federatie / Ledenwedstrijden
In 2014 had V.v.V. de volgende wedstrijden op de kalender staan.

= Ledenpartij Stratenteams 17 mei
= Heren hoofdklasse afdeling op Hemelvaart 29 mei
= Merkekeatsen 30 mei
= Federatie kaatsen alle categorieën 4 juni
= Open FK zachtebal afdelingen 7 juni
= Heren 1e klas vf 15 juni
= NK junioren 5 juli
= Welpen Jongens / meisjes del 3 aug.
= Straatkaatsen 23 augustus
= Nachtkaatsen 13 september

Zoals u kunt zien hebben we ook in 2014 weer diverse wedstrijden mogen organiseren.
Hemelvaart was dit jaar wederom een bovenslag voor ons en u als lid en toeschouwer.
Onder de meest ideale kaatsomstandigheden konden we zien dat Leeuwarden, met oud kaatser van Tzummarum Hans Wassenaar, met de hoogste eer naar huis mochten gaan.
Het open FK zachtebal was voor Tzummarum een top dag.
Waar het een jaar geleden niet mocht lukken lukte nu wel.
De voorzitter, Theo Draijer, mocht onze heren de krans omhangen
Tevens waren er 2 kransen voor Floor Jan van der Linden en zijn vrouw.

Grootste successen
Het jongens partuur Sjoerd Keizer, Harm de Vries en Nick Leistra met leider Jelmer van der Meer pakten in Berlikum de 4e prijs op het NK Jongens.
Tevens pakten deze heren nog een schitterende 2e prijs op de Freule, vervanger voor Sjoerd was nu Jelle Pieter van der Walt.
De heren Steven de Bruin, Willem Heeringa en Tjitte Bonnema wonnen de 6e prijs op het NK senioren.
Op het NK junioren klommen de heren Willem Heeringa, Ramon Hoogerhuis en Jelmer van der Meer op naar de 3e prijs.
Bij het zachtebalkaatsen werd de 1e prijs behaald op het FK zachtebal met de heren Steven de Bruin, Willem Heeringa en Cornelis Jensma.
Op het NK zachtebal in Berlikum wonnen Willem Heeringa, Dennis de Bruin en Steven de Bruin de 2e prijs.

Vlieland, maart 2014
Theo Draijer