17 juli 2010

Menno van Zwieten uit Peins, Oane Veldman uit Tzummarum en Hendrik Bouwhuis uit Boslward waren zaterdag het sterkste partuur bij de vrijeformatiewedstrijd voor jongens.

Vlnr: Oane Veldman, Menno van Zwieten en Hendrik Bouwhuis .
In de finale waren ze met 5-4 6-4 te sterk voor het partuur van Kevin Jaarsma uit Arum, Dylan Drent uit Harlingen en Jan Schurer uit Arum.
Derde prijzen waren er voor Pieter Sybren Scharringa uit Wjelsryp, Sjoerd de Jong uit Sint Annaparochie en Jelle Scharringa uit Wjelsryp en voor het partuur van Haije-Jan Nicolai uit Britsum, Roan-Hein Joostema uit Minnertsga en Krijn Hiemstra uit Sint Annaparochie.