Tjerk Nagel,Feike Bruinsma,Klaas Dokter en Sybe G.Andringa.