Klaas de Vries,Hieltsje Kasma,Foekje Kasma-Zondervan,Gatze Bijl (adjudant van Politie), Els Bijl,Rie Nammensma-v/d Giessen,Ytsje Andringa-Gerbrandy, Klaas Evert Andringa,G.Zijlstra-Wit,Jan Huisman,Watze Althuisius, Klaas Dankert,Burgemeester ir.B.Steenbeek Harlingen