Door de Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. worden zo veel mogelijk oroginele en digitale archieven van de oude gemeente Barradeel blijvend bewaard.
De originele archieven worden indien mogelijk eerst gescand en daarna opgeslagen in het Gemeente archief te Franeker waar ook het gehele oude archief van de gemeente Barradeel is opgeslagen.
Ook veel archieven welke door de Oudheidkundige vereniging Barradeel in bewaring waren zijn inmiddels gescand en het origineel in het Gemeente archief te Franeker opgeslagen.
De reden hiervan is: dat de vereniging Oud Barradeel niet kan instaan voor de veiligheid en behoud van de originele archieven, denk aan: brand- diefstal- klimaatbeheersing en vernielingen.
De inhoud met evt. bijzonderheden kunt u vinden in de map:
Inventaris archieven Barradeel.
Voor vragen over deze archieven of hebt u zelf foto’s of documenten die u blijvend wil bewaren dan kunt u altijd terecht bij de Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. w.leistra@hotmail.com.
Inmiddels zijn al meer dan 10.000 foto’s en documenten opgeslagen en veiliggesteld bij Tresoar.
Voor informatie over de vereniging Oud Barradeel kunt u terecht op de informatieve site www.oudbarradeel.nl