Wrotte foar in stikje brea / Wijnaldumer middenstand en bedrijvigheid in de 20ste eeuw

Dit boek gaat over de plaatselijke middenstand van Wijnaldum en de teloorgang daarvan in de 20e eeuw.
Het boek is geschreven door Ultsje Visser en Gerrit Bouma. Uitgegeven in 2009.
Als u belangstelling heeft voor dit boek dan kunt u dit bestellen bij G.Bouma Dokkum tel. 0519-241409 secr, van Oudheidkundige vereninging Barradeel.

Prijs 18,50 (excl. verzendkosten)