Alje H. Zantinge. Hij zat op afd. Burgerzaken en heeft o.a. als ambtenaar van de burgelijke stand veel inwoners van de gemeente Barradeel getrouwd.