De heer Sikke Cazemier secretaris.
Hij was de laatste Gemeentesecretaris van Barradeel gedurende de periode van 1 september 1976 tot de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1984.