Dirk Reinder Wildeboer
10 mei 1935 -------8 augustus 2010
Sexbierum -------Burgum

Van de familie Wildeboer uit Emmeloord kregen we bericht dat op 8 augustus 2010, in Burgum, Dirk Wildeboer is overleden, in de leeftijd van 75 jaar.
Dirk was voor de wat oudere Sexbierumers en de lezers van Silhouet zeker geen onbekende.
Door zijn grote liefde voor de Bjirmen, en in het bijzonder voor zijn geboortedorp, dook hij vaak in de archieven om geschiedkundige gegevens boven water te halen.
Dit werd dan in onze dorpskrant gepubliceerd “zo liepen we in 1920 met hem door onze dorpen.”
Hij vertelde bij elk huisnummer wie er woonde, en wat de bewoners voor de kost deden.
De herkomst van de straatnamen, binnen en buiten de bebouwde kom,werd voor ons uit de doeken gedaan.
Ook gebeurtenissen uit oude kranten en tijdschriften passeerden de revue.
Toen in Juli 2004 omrop Fryslân, in onze dorpen , met verslaggevers en dorpsgenoten het rűntsje om de tsjerke liep, zat Dirk in Buitenpost aan de radio,en vertelde in de űtstjoering over de melkstaking in 1943, en verbeterde beweringen die niet juist verteld werden.
En zo kunnen we nog wel even door gaan.
Dirk werd in 1935 aan de Terp geboren als jongste van een hoofdonderwijzersgezin.
Zijn 2 broers en 2 zusters waren buiten onze provincie geboren, maar voelden zich volgens mij niet minder Sexbierumer.
Vanzelfsprekend werd de “bewaarskoalle” bezocht, evenals de lagere school van vader “meester Wildeboer”
De ulo aan de Leeuwarderweg in Franeker was de volgende stap.
Zijn eerste baan,vervulde hij bij de gemeente Barradeel, waar hij enige jaren op de secretarie werkte.
Dezelfde werkzaamheden verrichte hij ook op het stadhuis van Kampen, waar hij zo’n 5 jaar werkte.
Inmiddels was hij getrouwd met zijn uit Beetgummermolen afkomstige verloofde, Jet Dijkstra.
Samen kregen ze 3 kinderen.
Toch trok Fryslân weer.
Hij zette zijn werkzaamheden voort in Buitenpost bij de gemeente Achtkarspelen.
Ook hier verdiepte hij zich weer in de streekgeschiedenis.
Na 40 dienstjaren ging hij in 1992 met pensioen en vulde jarenlang namens de Stichting Oud-Achtkarspelen maandelijks een pagina in een regionale krant met artikelen over wederwaardigheden uit vroegere tijden.
Ook na het overlijden van zijn vrouw in 2005 ging hij hiermee door.
Daarnaast verschenen er enkele publicaties van zijn hand, zoals die over de geschiedenis van de kerk in Buitenpost.

De lezers van Silhouet zijn hem veel dank verschuldigd.
Harm Zaagsma (m.m.v. Jan Wildeboer).