Brandt Stoer 1920-1980.
Hikke en tein yn Seisbierrum.
Op en top frysk.
Schrijft toch de historie van onze dorpen “ Eksters en Sleeptoffels “ in de Nederlandse taal, zodat ook alle import dorpsgenoten zijn stukjes vlot kunnen lezen.
Deze agrariër wordt leraar aan de landbouwschool en neemt al schrijvende ons mee op zijn tochten door de dorpen Sexbierum en Pietersbierum .
Prachtig dat deze verhalen voor ons en de komende generatie’s op deze site bewaard blijven.
Brandt Stoer mag de leeftijd der sterken niet bereiken.
Hij komt reeds op zestigjarige leeftijd te overlijden.
Geniet van wat deze dorpsgenoot ons heeft nagelaten.
H.Z.