Bij de foto's:
Op bijgaande foto ziet u het gezin Sijbe Sijbesma op hun schip.br> V.l.n.r: dochter Atje, zoon Hendrik, zoon Pieter, Lyske Sijbesma- Goodijk en Sijbe Sijbesma (de Pake van de IndiŽganger).
De oudste zoon, Brant Sijbesma( 1898-1980) staat niet op de foto.
Deze was eveneens binnenvaartschipper en was dus de heit van de militair Sijbe Sijbesma.
Foto 2:
Sijbe Sijbesma.

Tebek yn'e tiid deel 24 mei 2003.

Bij het stukje over schoenmaker Albert Miedema had ik het even mis wat betreft buurman Stoer: het was niet Auke, maar Sybren Stoer.
De omkesizzer van Albert was Yerke (of hoe je het ook maar schrijft).
Later ging hij bij de politie.
Het stuk voor de maand mei gaat zoals we gewend zijn over de oorlogstijd.
In dit geval over een militair die diende in Nederlands-lndiŽ en daar sneuvelde.
Het is Sijbe Sijbesma, van oorsprong schipperszoon.
Hij stond in de burgerlijke stand ingeschreven onder Sexbierum.
Die naam was ik ook al eens tegen gekomen in het familieboek van de familie Goodijk.
Dus laten we daar maar beginnen.
De naam Goodijk lijkt niet Fries.
Maar hij heeft zijn oorsprong aan de Wester of Noorder "Goadijk" waar de verre voorouders aan woonden.
Op 22 september 1865 werd te Sexbierum geboren Lysbeth Goodijk.
Op 3 juli 1897 trouwde zij met Sijbe Sijbesma.
Hij was 4 jaar ouder en binnenvaartschipper.
(Zijn ouders waren Brant Sijbes Sijbesma en Antje Hendnks Hoekstra).
Ze hadden een houten zeilschip van 28 ton.
Hiermee vervoerden ze meestal turf die ze in onze dorpen verkochten.
Later hadden ze een veel groter stalen zeilschip waarmee ze door het hele land voeren.
In de crisisjaren lagen ze in Amsterdan, waar Sijbe als schipper model heeft gestaan voor een kunstschilder.
Op de bijgaande foto ziet u het gezin Sijbe Sijbesma op hun schip.
Van links naar rechts: dochter Atje, zoon Hindrik, zoon Piter, Lyske Sijbesma ĖGoodijk en Sijbe Sijbesma (de pake van de IndiŽganger).
De oudste zoon, Brant Sijbesma (1898-1980) staat niet op de foto.
Deze was eveneens binnenvaartschipper en was dus de heit van de militair Sijbe Sijbesma.
Bijgaande beschrijving met foto's kreeg ik van H.J.Pols.
De volgende keer hoop ik u weer te ontmoeten in de buurt van de Finnehokken.

Harm Zaagsma

SIJBESMA, Sijbe
soldaat I van 4e Genieve/dcie rnr: 27.08.07.161
geb.7 augustus 1927 te Assen
overl. 9 september 1949 te Tasikmafaja
Sexbierum, aan boord 'Avontuur'
ongehuw d, schipper, chr. Gereformeerd.

Min of meer om te ontsnappen aan de dienstplicht koos schipperszoon Sijbe Sijbesma voor werk in de mijnen.
Dat was in de naoorlogse periode van kolenschaarste een van de weinige mogelijkheden om geen militair te hoeven worden.
Met zijn vriend Hessel Bijker uit Drachten kwam hij bij de staatsmijn Emma te Hoensbroek.
Samen kregen ze onderdak in het 'gezellenhuis' van die mijn.
Het beviel de zeer gelovige Sijbe daar slecht, mede door het ruwe taalgebruik van zijn collega's.
Bovendien gebeurden er nogal wat dodelijke ongelukken en dat was ook niet inspirerend voor het moreel.
Na een maand of wat als mijnwerker te hebben gewerkt zei Sijbe dan ook: 'Als ik dan toch moet sterven, dan liever boven de grond dan eronder'.
Hij verkoos alsnog de militaire dienst.
Vader Brant Sijbesma voer met zijn schip vooral in Nederland en BelgiŽ en ook wel op de Duitse binnenwateren.
Hij had een zeilschip van 115 ton, waarbij later een opdrukker kwam.
Sijbe ging naar een schippersschool in Zwartsluis.
Eenmaal in IndiŽ kwam Sijbe om het leven bij de ontploffing van een munitiekist.
Hij was bezig met andere militairen van zijn onderdeel reparaties te verrichten aan een baileybrug in de omgeving van Tjineam, niet ver van Bandung.
Sijbe raakte ernstig gewond en werd buiten bewustzijn overgebracht naar een veldhospitaal.
Daar kwam hij nog even bij en informeerde meteen: 'Hoe is met de andere jongens?'
Kort daarop overleed hij.

De politie van Dordrecht moest het bericht van Sijbes sterven doorgeven aan zijn ouders die toen daar met hun schip lagen.
Het was onder kerktijd; alleen broer Joost was op het schip.
Of hij zijn ouders wilde vragen om even naar het bureau te komen, vroegen de agenten.
Joost gaf dit door, 'Us Sijbe', riep mem Emmigje Ritskes meteen.
Heit Sijbesma heeft het verlies nooit helemaal kunnen verwerken.
De familie kreeg het aanbod om de stoffelijke resten van Sijbe Sijbesma naar Nederland overgebracht te krijgen.
Dat kostte wel f 1000,- een klein fortuin.
Dat geld hadden de Sijbesma's niet.
Soldaat Sijbe Sijbesma heeft zijn laatste rustplaats gevonden op het ereveld Pandu te Bandung. (Vak VI, w. 7 4).