DE STENEN SPREKEN.

Allereerst een rectificatie bij het stukje van de vorige keer.
Daarin werd vermeld dat Jetse Postuma kantoorhouder was op de Alde Buorren.
Dit moest zijn Sjoerd Postuma.
Hiervoor verontschuldiging met dank aan de opmerkster die ons hierop attendeerde.
Wanneer we verder gaan en op de Alde Buorren bij de kerk linksaf slaan, Zien we niet direct dat het huis van Samme de Vries een gevelsteen heeft, maar vanaf het kerkepad is dit wel heel goed te zien.
We worden gewaar dat de woning in 1852 werd gebouwd en dat" de eerste steen op 25 maart van dat jaar door A . K . Fokkema werd gelegd.
Wie A.K.Fokkena was is nu na 140 jaar niet te zeggen.
We moeten flink verder in de tijd terug gaan om nadere gegevens te vinden.
Vast staat wel dat in 1873 Geiske Knoll-de Boer er woonde met haar man Crispinus Carel Knoll, die ze verloor in 1874 toen hij 4l jaar was en zij zelf 38 jaar.
Zij had er toen een kruidenierswinkel welke in 1913 werd overgenomen door haar kleindochter Boukje Zaagsma, die in 1914 trouwde met Jan Koudenburg.
Op de foto staat ze samen met haar zuster A.W. Zaagsma en haar dochtertje (± 1916).
De aard van de winkel is duidelijk te herkennen aan de merkaanduidingen,Solo, Edelweiss, Zebra, Sneeuwwit, enz. aangebracht op de blinden van het winkelraam.
Jan en Boukje woonden er tot ongeveer 1926 waarna Thomas en Trijntje Houtsma-Gebranda er kwamen wonen die een winkel hadden in boerengerief : touw, koeiendekjes, potten en pannen enz.
Hiermee ging Trijntje ook wel “de boer op”.
(Zij wordt op 18-02-1992, 93 jaar en woont nu Molepaed no. 33).
In 1948 gingen ze verhuizen en kwam Joh. de Vries er wonen die er tot 1952 een schoenmakerij had.
Deze nering wordt vanaf dat jaar tot nu toe nog steeds voortgezet door Samme de Vries en echtgenote.

R. Zaagsma januari 1992.

Op de steen staat te lezen :

De eerste steen gelegd
door
A.K.Fokkema.
25 Maart 1852.