De begrafenisplechtigheid is bijna ten einde.
door de aanwezigen wordt nog een ogenblik stilte in acht genomen, waarna men allen terugkeert naar de plaats van vertek.
Dragers begafenisvereniging.
v.l.n.r: Rinse van der Brug, Izašk Jager, Tjebbe Dijkstra, Piet Hoekstra,( Ds. P.Kloosterman( Ned.Herv. predikant), Jacob Postma ( drager drager ), A.H.Zantinge ( ambtenaar gem. Barradeel), D. Roorda (Opperwachtmeester der Rijkspolitie)en U.H.Huizinga (ambtenaar gem.Barradeel).