Op dit moment is de kist in het graf neergelaten en is het graf tijdelijk afgedekt.
De Nederlands Hervormde predikant te Sexbierum leest hier een paar verzen uit de bijbel.
v.l.n.r: Andries Vlietsra (grafdelver), Tjebbe Dijkstra (drager begr.ver.),Ds. P. Kloosterman Ned.herv.predikant), Jan de Jong (drager begr.ver.), A.H.Zantinge (ambt. gem. Barradeel).