Foto 1: De familiefoto van de Houtsma’s
Bovenste rij v.l.n.r. Hendrik, Tine, Rinze, Aaltje en Akke.
Daar onder Anna, heit, Jantje, mem, Metsje, Renske. Daar voor Gerrit.
Foto 2: Persilplaat met als onderschrift: de lijfspreuk van dit wasmiddel.
En een busje van Erdal

Tebek yn ‘e tiid no 77 juni 2014

Bewoning van de “Toerstrjittewenten”

We waren gebleven bij huisnummer 6.
De familie Jan Sijtsma woonde daar en we schreven dat de tweede dochter, Afke met de huisschilder Klaas Roorda trouwde. Hendrik Houtsma vertelde dat die trouwerij in de winter van 1947 plaatsvond. Die winter kenmerkte zich niet alleen door sterk ijs maar bovenal door telkens opnieuw veel sneeuwval. Op 18 februari kregen we vrij van school omdat prinses Marijke die nacht geboren was. Ik weet nog dat we op die dag met onze sleetjes vanaf de Engelse tuin (bij de Hoeke) naar beneden op de dorpsvaart “slyden”. Tegen de betonnen walbeschoeiing kwamen we dan tot stilstand. De dorpsjeugd vermaakte zich in die periode vooral door enorme sneeuwbulten te maken om ze dan vervolgens “uit te hollen” zodat prachtige sneeuwhuizen ontstonden. Maar de jeugd van de Torenstraat had ook nog iets anders bedacht. Dagenlang hadden ze met man en macht ter hoogte van huisnummer 6 een grote dam in de vaart gemaakt, zodat ze, als ze naar de buorren gingen het heechhout links konden laten liggen. Dat had Afke van Jan Sijtsma op een idee gebracht, want haar trouwdatum was aanstaande. Ze zei tegen de Torenstraatjeugd: als jullie nu zorgen dat die dam die jullie gemaakt hebben, mooi vlak is, dan lopen Klaas en ik en de hele familie over die brug naar het gemeentehuis en de kerk. Na afloop krijgen jullie dan een traktatie. Zo is het ook gegaan volgens Hendrik Houtsma.
We zijn nu aangekomen bij huisnummer 7.
Hier woonde de familie Durk Anema. Zijn vrouw heb ik niet gekend, maar Durk zelf nog wel. Hij was blind zeg maar zeer, zeer slechtziend want hij sutelde nog wel met een kar met kruidenierswaren langs de deuren. In mijn herinnering was hij niet zo groot, had een wit baardje en een klein zwart petje op. Jan Wildeboer schreef me dat hij een blikken busje bij zich had waar zuurtjes voor de kinderen in zaten. Voordat ik zo’n zwarte spaarpot van de Boerenleenbank had, waar je één keer per jaar mee naar kassier Hiemstra ging, had ik een geel spaarbusje met dierenfiguren er op, waaronder een pelikaan. (waarschijnlijk reclame van Erdal) Die had ik van Durk Anema gekregen. Toen Durk omstreeks 1947 niet meer langs de deuren ging kocht heit zijn kar. (voor het onderstel). De bak was bruin geverfd met een getoogd deksel. Links en rechts zaten geëmailleerde platen met een opschrift van Persil. Die platen heb ik er toen afgehaald. (zie afbeelding) Dirk stierf in 1951.
Zijn vrouw was in de twintiger jaren al overleden. Zijn zoon Sietse woonde met zijn gezin ook aan de Torenstraat. Zoon Johannes was schoolmeester in Wons en later geloof ik nog in Buitenpost. Hij was getrouwd met Afke de zuster van Siebe Hoekstra. De dochters van Durk Anema ,Teatske en Klaske woonden bij hun heit in huis. Klaske was vrijwel blind maar haar gehoor en geheugen waren uitzonderlijk goed. Zo herkende ze de bezoekers aan hun voetstap en wist ze van “iedereen” de datum van de verjaardag.
Jan Wildeboer schrijft verder dat Klaske als hobby, het omwikkelen van haver aren met gekleurd papier en zilverpapier had. Verder zag je deze zusters geregeld arm in arm in het dorp en langs de weg wandelen. Als heit Durk aan het suteljen was, kon je bij Teatske terecht voor de dagelijkse boodschappen. In woning nummer 8 woonde het gezin van Klaas en Griet Houtsma. Klaas was een broer van o.a. Gerrit, Thomas, Piet en Rinze Houtsma die allemaal in ons dorp woonden, waar ze hun werk in de agrarische sector hadden. Broer Ale was veehouder en woonde op Kiestersyl. Elf kinderen werden er in het gezin van Klaas en Griet Houtsma geboren. Het derde kind een jongetje heeft niet lang geleefd. De foto van de familie Houtsma die u in deze aflevering ziet is in 1951 gemaakt. Bovenste rij v.l.n.r. Hendrik, Tine, Rinze, Aaltje en Akke. Daar onder Anna, heit, Jantje, mem, Metsje, Renske. Daar voor Gerrit. Hendrik is de enige die in ons dorp is blijven wonen. Hij was jarenlang in dienst bij schildersbedrijf Glazema aan de Alde Buorren. Een volgende keer hopen we verder te gaan met de woning van Ale en Wiep Klaver.
Allen een goede zomertijd toegewenst.

Harm Zaagsma.