Met een fotopresentatie door oudtzummarum van enkele foto’s van “Terpkes” en “Poltsjes” uit deze omgeving, heeft de Psychogeriatrische afdeling van 6 bewoners en een Somatische afdeling van 8 bewoners, gehuisvest rondom het atrium hebben nu eigen namen gekregen.

foto w.l.