1 Juli 1971 Nu bewoond door 120 bejaarden.
Nij Bethanie Tzummarum verdubbelde capaciteit.
Foto v.l.n.r. Burgemeester De Roos, mevrouw T. Boersma-Ploegstra, De heer D.Rodenhuis, mevrouw R.ijpstra en directrice mevrouw H.Hettinga-Ydema.