Gevelsteen van het armhuis uit 1832.

Den 9 Juli 1832 Deze eerste steen aan dit gebouw gelegd door

Pabe W.Bruinsma

Zijnde toon de H.W.G. Heer

A.T.R Sixma Baron van Heemstra

Grietman van Barradeel.

Jan Herrema

Rinnert D.la Fleur

Kornelis de Zee

Armvoogden van Tjummarum.