Ouden van Dagen Tzummarum-Firdgum 1947-1948 of 1949.
Deze auto stond op naam van Pieter Beimers 21-3-1947 en is overgeschreven 8-9- 1950 op naam van Sijbren Santema.