Hans Willems TZUMMARUM Als de vergunningen loskomen, wil Wonen Noordwest Friesland nog voor de bouwvak beginnen met de renovatie van Nij BethaniŽ.

Er zijn nu en in de toekomst voldoende ouderen in Tzummarum en omliggende dorpen om Nij BethaniŽ als volwaardig centrum voor wonen, zorg en welzijn levensvatbaar te maken. Die verheugende mededeling konden Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum Het Bildt gisteravond voorleggen aan de jaarvergadering van Dorpsbelang, een haalbaarheidsonderzoek leverde positieve resultaten op.
De woningcorporatie steekt als eigenaar van het door Zorggroep Noorderbreedte afgestoten complex ruim 1 miljoen euro in een grondige renovatie die mogelijk al eind dit jaar klaar is.
Zorgcentrum Het Bildt actief op verschillende andere plekken levert vervolgens 24 uurszorg.
Daarbij geldt dat er tenminste veertien huishoudens zorg moeten afnemen om het voor de zorgverlener rendabel te maken.
Bij de renovatie wordt een deel van het atrium gesloopt. Er komt een nieuwe gevelwand. De gemeenschappelijke ruimtes worden opgeknapt en een aantal woningen wordt samengevoegd tot grotere eenheden.
Het complex omvat in totaal 32 woningen met daarnaast twaalf nu in aanbouw zijnde levensloopbestendige woningen die voor een deel al verhuurd zijn

De komende maanden worden benut om vergunningen los te krijgen bij het College Sanering Zorginstellingen en de gemeente Franekeradeel . Ambtelijk is van gemeentezijde tot nu toe volop medewerking verleend zegt bestuurder Rein Hagenaars van Noordwest Friesland.

Renovatie mogelijk al voor de zomer van start.

Ook vanuit de dorpen wordt een bijdrage verwacht, voegt hij toe. ,,De gemeenschappelijke Ruimtes kunnen worden benut voor allerlei activiteiten..Ē
De bezoekers van de jaarvergadering van Dorpsbelang reageerden gisteravond positief op de Plannen.
Lange tijd zag het er naar uit dat het vertrek van Noorderbreedte op 1 september van vorig jaar het einde van Nij BethaniŽ inluidde.
Noorderbreedte wilde niet meer investeren in het verouderde complex omdat er te weinig zekerheid was of er voldoende bewoners zouden blijven komen. Nij BethaniŽ bestaat sinds april 1957 en kan dus volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid in een nieuwe gedaante het zestig jarig jubileum vieren.

LC. 10 maart 2016