Foto: W.L. Knal

En weer deed de slopershamer zijn werk om Ny Bethanie te slopen bij monde van de Heer Lettink met de mededeling dat niet in 2017 maar per 1 september 2015 Ny Bethanie dicht gaat.

En wat doet Tzummarum- Firdgum , helemaal niks ???!!!

Ja, we kunnen lijdzaam afwachten tot alles leeg en gesloopt is, dat er geen voorzieningen meer zijn voor de bewoners van de Aan- en lnleun woningen zodat ook daar leegstand komt en de Woningstichting besluit om ook dat maar te sluiten omdat het niet meer rendabel is.

Of proberen we er met elkaar nog iets van te maken
Er zijn heel veel vrijwilligers actief in Ny Bethanie die, denk ik, mogelijk niet elders vrijwilliger willen of kunnen worden.
Maar misschien is het wel mogelijk om ook met andere dorpsgenoten in en rond Ny Bethanie activiteiten op te zetten.
En dan niet alleen voor de bewoners van de Aan- en Inleunwoningen maar voor alle ouderen in het dorp die daar behoefte aan hebben, zodat er nog wat Ferdivedaasje en een Moetingsplak is.

Hoe of wat de mogelijkheden zijn weet ik ook niet, maar we kunnen in ieder geval iets proberen.............
Of laten we het maar zo? Nee Toch?

Ik wil ook oud worden in Tzummarum en velen met mij hoop ik, dan zullen we er nu iets aan moeten doen.

Graag reacties naar

Antje Geertsma
E. Sybesmastrjitte 2a
Tel 481782
famgeertsmaklaverhetnet. nl