IDESTA POPELT, OM AAN DE SLAG TE GAAN IN TZUMMARUM

HANS WILLEMS

GROU/TZUMMARUM Het plan ligt als houtskoolschets klaar.
Zorggroep Idesta uit Grou ziet mogelijkheden om verzorgingshuis Nij BethaniŽ in Tzummarum als 'doarpshiem' in stand te houden.

Het wachten is op medewerking van eigenaar Noorderbreedte, die onlangs besloot per 1 september de deur van Nij BethaniŽ te sluiten.
Volgens Rikus Sinnema, bestuurder van Idesta, komen er, vrijwel verzoeken van bewoners, personeel en Dorpsbelang om in het gat te springen.
En inmiddels is ook wethouder Thiadrik Twerda van Franekeradeel in Grou op bezoek geweest om zich te oriŽnteren.
Twerda bevestigt dat hij zich heeft laten informeren over de aanpak.
Probleem is volgens hem dat deze zorggroep niet zelf investeert en er dus met de grond- en woningeigenaren in Tzummarum uit moet komen.
Dat zijn Zorgpartners Friesland (Noorderbreedte) en de Woningcorporatie Noordwest-Friesland.
Deze partijen en de gemeente Franekeradeel zijn nog in overleg met elkaar.
Idesta, is nog niet in beeld. ,,En mochten ze wel aan de beurt komen, dan wordt het alle maal veel kleiner dan Tzummarum gewend was", aldus Twerda.
Idesta is een jonge zorggroep die in Stiens (vorig jaar) en Hallum (in april) 24 uurszorg biedt in doarps- of stÍdshiems, kleinschalige woongroepen in dorpen of stadswijken.
Vergelijkbare projecten zijn in voorbereiding in Workum, Leeuwarden personeel (de voormalige Adelaarkerk in Bilgaard), Wergea en Grou.
,,Er is in Tzummarum wel haast bij", zegt Sinnema. ,,Als Nij BethaniŽ de komende weken verder leegloopt, wordt het voor ons ook moeilijk."
Idesta kan een aantal bewoners tijdelijk onderbrengen in het DŲarpshiem Offingaburg in Hallum.
,,In Tzummarum moet wel het een en ander gebeuren.
We denken aan het renoveren van 25 tot 35 woningen met de mogelijkheid 24 uurszorg te krijgen.
Met een buurtwinkel en wat andere voorzieningen erbij, is dat rendabel te maken."
Voorwaarde is wel dat corporatie Wonen Noordwest-Friesland meedoet.
,,Wij doen niet in stenen.
Bij al onze projecten zoeken we partners die investeren in verbouw of nieuwbouw.
Wij bieden dan aan om voor minimaal vijftien jaar te huren, met nog een optie van twee keer een verlenging van vijf jaar."
Bij Noorderbreedte hebben zich volgens een woordvoerder nog geen organisaties gemeld om Nij BethaniŽ over te nemen.
Zorggroep Idesta timmert overal in Friesland aan de weg, maar door stroperige procedures en aarzelende investeerders wordt het geduld van de nieuwkomer danig op de proef gesteld.
,,We hoopten op twee of drie nieuwe doarpshiems per jaar, maar dat halen we niet.
We gaan aan de slag op basis wat dorpen zelf te bieden hebben.
Wij leveren het concept, we zorgen dat de financiering rond komt en dat er uit eigen omgeving voldoende personeel is.
De vraag is groot, er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat we vanuit een dorp benaderd worden.
" Sinnema, die Idesta heeft opgezet met compagnon Martin Sterenberg, is ervan overtuigd dat in elk dorp met minimaal vijftienhonderd inwoners een zorgvoorziening mogelijk is.
,,Twintig procent is ouder dan 65 jaar en ongeveer vijf procent heeft langdurige zorg nodig.
Onze doarpshiems kunnen uit bij ongeveer tien tot vijftien woningen, dus reken maar uit."
De ervaring die is opgedaan in Stiens en Hallum wijst uit dat er ongeveer evenveel personeelsleden als bewoners moeten zijn.
,,We willen aandacht en tijd bieden.
De mensen die bij ons werken komen zoveel mogelijk uit eigen dorp.
Ze weten wat er speelt, zijn flexibel inzetbaar en hebben plezier in wat ze doen."
Naast 24 uurszorg biedt de organisatie ook thuiszorg en dorpsvoorzieningen als dagbesteding, kinderopvang, buurthulp en vrijwilligers.
Aan managers doet Idesta niet. ,,De teams zijn zelfsturend. Wij zorgen vanuit Grou voor de faciliteiten."
LC. woensdag 24 juni 2015