TZUMMARUM HUILT NU NIJ BETHANIň MOET VERDWIJNEN.

Bewoners-familie-personeel en vrijwilligers huilen om het verdwijnen van hun Nij BethaniŽ v.a.1957 was dit hun thuis, het hele dorp was hier trots op.
In Tzummarum is nu geen plaats meer voor oudere hulpbehoevende mensen en de vele vrijwilligers.
Intriest!
Redactie.

Nij BethaniŽ naar zorgcentrum Bildt

AREND VAN DER MEULEN

'Lytsskalige soarch, tichtby de minsken'
TZUMMARUM Zorgcentrum Het Blidt neemt Nij BethaniŽ in Tzummarum over.
De verpleegzorg keert mogelijk op termijn terug.
Met deze keuze door stichting Wonen Noordwest Friesland, komt er een einde aan de onzekerheid over de toekomst van Nij BethaniŽ.
Zorginstelling Noorderbreedte waar Nij BethaniŽ nu nog toe behoort, kondigde eerder dit jaar al de sluiting aan per 1 september.
De laatste maanden zijn de bewoners die zorg nodig hadden bijna allemaal verhuisd naar andere vestigingen van Noorderbreedte.
Zorgcentrum Het Bildt begint met het leveren van thuiszorg aan de bewoners van de aanleunwoningen.
Ook neemt het meteen de 24-uurs alarmeringsservice over.
Op termijn moet ook de verpleeghuiszorg en de tijdelijke opvang van Tzummarumers die zorg nodig hebben, weer van de grond komen.
,,Dat wolle wy wol graach, mar dÍrby binne wy Űfhinklik fan Zorgkantoor Friesland dat it finansiere' moat", aldus Hans Westerhof van de directie van zorgcentrum Het Bildt.
,,Wy wolle it krekt sa dwaan as yn Sint Anne: lytsskalige soarch tichtby de minsken. It is fan de gekke dat soks yn Tsjommearum net mear mooglik is."
Als de verpleegzorg terugkeert, kan het ook heel goed zijn dat bewoners die de laatste maanden zijn verhuisd naar andere vestigingen van Noorderbreedte, terug kunnen keren naar hun eigen dorp. ,,It is no noch net wier te meitsjen, mar it soe letter hiel goed kinne."
Voor Wonen Noordwest Friesland waren het snelle handelen van zorgcentrum Het Bildt en de continuiteit van de zorgvoorziening de belangrijkste overweging om voor Het Bildt te kiezen, en niet voor de kleinschalige zorggroep Idesta uit Grou, die de voorkeur had van Dorpsbelang.
Freerk Wind, bestuurder van de corporatie: ,,Op 'e koarte termyn koe It Bildt ķs it bÍste helpe.
Kwa kosten en betingsten en waarborgen op termyn, kamen sy mei it bÍste ferhaal."
De corporatie heeft achttien aanleunwoningen bij en acht appartementen in Nij BethaniŽ.
Er staan een paar leeg. ,,Mar dat komt ek omdat it net dķdlik wie wat der mei Nij BethaniŽ barre soe.
No't dy dķdlikens der wol is, sille dy apparteminten ek wol wer ferhierd wurde."
Wonen Noordwest Friesland wil samen met het dorp kijken naar wat er moet gebeuren.
Niet alleen naar de vormen van zorg, maar ook naar de verbouwing van het pand.
Zo krijgt het atrium een nieuwe entree en een binnentuin die met de woningen verbonden wordt.
Germ van der Mei van Doarpsbelang is aangenaam verrast over het voornemen om op termijn een vorm van verpleeghuiszorg aan te bieden in Nij BethaniŽ.
,,Alles wat mear is dan allinne mar thķssoarch is prima.
DÍr binne wy bliid mei want dÍr is yn it doarp wol behoefte oan.
It klinkt net ferkeard, mar it moat fansels finansjeel wol te dwaan wÍze."

Leeuwarder Courant - vrijdag 14 augustus 2015